જાણો કેવીરીતે તમે ડીસાને કોરોનાની સામે જીત મેળવવામાં મદદરૂપ થઈ શકો છો.

https://lh3.googleusercontent.com/-D2HXGwE1OQI/XrYpZMjTxqI/AAAAAAAAsMM/lqjVW6skWWc15gzcrl2subKlTuMyGpO6wCK8BGAsYHg/s0/2020-05-08.png
જાણો કેવીરીતે તમે ડીસાને કોરોનાની સામે જીત મેળવવામાં મદદરૂપ થઈ શકો છો.

-ડીસા બહારથી આવેલા લોકોની જાણકારી Govt./નગરપાલિકા/તાલુકા હેલ્થ/પોલીસ /મામલતદાર/પ્રાંત ઓફીસ સુધી પહોંચાડો.

-સ્વેચ્છાએ જાણકારી મોકલો અથવા તમારી *અડોશ પડોશમાં કે સોસાયટીમાં* હાલમાં બહારથી આવેલા લોકોની જાણકારી આપો.

જાણકારી મોકલવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરી
જરૂરી માહિતી ભરી submit બટન દબાવો.

જાણકારી આપતા અચકશો નહીં, જાણકારી સચોટ હોયતો જ તે મદદરૂપ થઈ શકશે.

ડીસામાં રહેતા તમારા સાગા સંબંધીઓ સુધી આ મેસેજ પહોંચાડો