કોંગ્રેસના ઉમેદવાર

09:31
 *📿પ્રાઈમ ઇન્ડિયા📿* *જાણી લો કોંગ્રેસના ઉમેદવાર...!* ડીસા પાલિકામાં કોંગ્રેસના ઉમેડવારો ની યાદી જાહેર.. કોંગ્રેસ એ 44 માંથી  25  બેઠકો પર ...Read More

Save Birds Helpline Deesa

08:03
Deesa માં કોઈ પણ જગ્યાએ  ઘાયલ,ઈંજાગ્રસ્ત કે ડરેલી હાલત માં પક્ષી  જોવા મળેતો નીચેના નંબર પર સંપર્ક કરવા વિનંતી 8686866191 8141900966 7778999...Read More