ઉત્તર ગુજરાતમાં પૂરની અસર - PHOTOS | Banaskantha

https://lh3.googleusercontent.com/-qsKX4oMEnyQ/WYAqZEtOBBI/AAAAAAAAPmU/9vymAWCW_NUOL3iOG7R2FCwXHRcbTJQyACL0BGAYYCw/h851/5742565129243216795%253Faccount_id%253D1


Image may contain: 6 people, outdoor
છેલ્લા છત્રીસ કલાક માં ડીસા શહેર મા પડેલ અવિરત વરસાદ થી નિચાણ વાળા વિસ્તારો મા ખૂબ પાણી ભરાઈ ગયેલ છે.અસરગ્રસ્તો ને એસ.સી.ડબ્લ્યુ.હાઈસ્કૂલ.મા આશ્રય આપેલ છે તંત્ર દ્વારા હાલ ભોજન ની સરસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે.શાળા
ના સ્ટાફ અને તંત્ર દ્વારા સુંદર કામગીરી કરવા માં આવી રહી છે.ગઈકાલ સવાર થીજ શાળા માં 500 થી 700 અસરગ્રસ્તો ને આશ્રય આપવામાં આવેલ છે.- Deepak RathodImage may contain: 1 person, outdoor 
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and outdoor 
Image may contain: 4 people, people standing
Deesa panthak ma bhare varsad... Pur ni sthiti ma patidar yuvano sathe anya darek samaj na yuva mitro. E jalaram mandir trust tarafa thi food peket vitaran karva sath apyo & jose purvak loko vache jai loko ne purta madad rup thaya..

Image may contain: 1 person
Tantrani sakriy kamgiri


Image may contain: outdoor and nature
Image may contain: one or more people, tree, car, outdoor and nature
Indian Army Stand by force

https://lh3.googleusercontent.com/-olgNGfSbSuw/WX4XkmcY8SI/AAAAAAAACo8/T2qD-L7xlv4adjH_AM-NsAGi4bqm5nMUwCL0BGAYYCw/h2265/2017-07-30.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-TeLGI_GeV70/WYAqAhC0ktI/AAAAAAAAPeM/OWQdc7mOLE0vR7Qw5Si1rulelNZHmzTRACL0BGAYYCw/h405/1719596482792741865%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-6PMj2MKgqtM/WYAqBVLHXcI/AAAAAAAAPeY/fUO1cuweYIkH4Mcm7aQ9BpsX5vtxsAVKwCL0BGAYYCw/h414/6580684604696553638%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-8KB4qzqLl0E/WYAqHOvUwoI/AAAAAAAAPgE/i8ZOjn6tcWYiObWOmX18HgzoLm6JrQuRACL0BGAYYCw/h1280/5591910400804287955%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-BauU1o2dQaI/WYAqHzEFpfI/AAAAAAAAPgY/cFt5kHgFNbgF4H7ZRxG8I0bYeXzsDUQDQCL0BGAYYCw/h1280/4239758081914519177%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-9Anh3V07oT0/WYAqKoIHcjI/AAAAAAAAPhc/Sf_bbSvOUQU5cR1tIC3Hl4ToCuXJvVuJQCL0BGAYYCw/h720/2534528719564932402%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-nRmWDUVOXJ8/WYAqekdftZI/AAAAAAAAPoU/OWEtp_9bdhU1orumbyzQn-r-kkshrr-XQCL0BGAYYCw/h395/5867460890488895567%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-QvKkifzNLNo/WYAqLaxFUqI/AAAAAAAAPhs/_HbhR0QnDkE25Kd0xw1IInPNdYmxZMNwACL0BGAYYCw/h780/4058420413119648053%253Faccount_id%253D1


https://lh3.googleusercontent.com/-i9emDmlMMmY/WYAp99nnzSI/AAAAAAAAPdM/oTAKmYzOdNU17A-1f2w-6V6yBFDYF3wTwCL0BGAYYCw/h720/8500791206307569629%253Faccount_id%253D1
https://lh3.googleusercontent.com/-EYehY6XDh2o/WYAqgATmfYI/AAAAAAAAPow/saoFfkSsm9MiKXBEuvs_zgvCSjIBWDhGgCL0BGAYYCw/h1280/5831637942494159118%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-UW_eI_EuAWE/WYAp8KYTx5I/AAAAAAAAPcs/8rOppoPRjxkFRM3YlErX0ZXNfPIAPwtWwCL0BGAYYCw/h960/6880307495401881054%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-HaqEM_9J0dY/WYAqVPB8uJI/AAAAAAAAPk8/FbMUL_TLxAoH1GvfSfIVLj43CpiIGMy2ACL0BGAYYCw/h592/6359670157456951031%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-swDXp2bppvA/WYAqJ47_eyI/AAAAAAAAPhM/EPD3cAwtJRUvq7mhVcSA7FTsC7iOEuZKQCL0BGAYYCw/h640/2711498759232349898%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-4bXzgpNmhwk/WYAp9WGN_rI/AAAAAAAAPdI/cKruy5BOx9kcNAICmhvGShtSPM7OsDzdgCL0BGAYYCw/h581/6943541303420525427%253Faccount_id%253D1
https://lh3.googleusercontent.com/-bP5DRq6d3E8/WYAqXb11_hI/AAAAAAAAPl0/3mvucqmhhkIR1NdJ5jUXu5LUxt0unLdEQCL0BGAYYCw/h851/7659377879132181121%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-qsKX4oMEnyQ/WYAqZEtOBBI/AAAAAAAAPmU/9vymAWCW_NUOL3iOG7R2FCwXHRcbTJQyACL0BGAYYCw/h851/5742565129243216795%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-RbEIZqusx1U/WYAp-c3_TyI/AAAAAAAAPdc/cAo7jmm5DagiukPO2atsltX_IXL_aPDnwCL0BGAYYCw/h1280/9215585149335735892%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-RD_aErhaL4c/WYApxXGeZcI/AAAAAAAAPZg/DwmG1JjxN0Y2679UihYRh8qi4z493TAiwCL0BGAYYCw/h540/3317896556901095913%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-AFV3J7lvFbQ/WYApw_2Yj4I/AAAAAAAAPZU/I5mjS8ac2GcC_f59K6ox2ABv6EkTBjibQCL0BGAYYCw/h405/3232528605901047738%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-GWinGv-dLt8/WYApvypGpuI/AAAAAAAAPZI/M_Cn5a25WA8xr35lCBEwxAn9EGnw9HT7wCL0BGAYYCw/h960/6709833847731017860%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-OyDMLkPWCuw/WYApu9rCODI/AAAAAAAAPY4/7Cl_igdmUbszFKG2Q0X-LwxbNse0vGhwACL0BGAYYCw/h960/1212414988223920106%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-zPLKqxXl5KE/WYApstseDyI/AAAAAAAAPYI/PFr44u2dNtElKVvrDbphLw_6oTwBDQqUACL0BGAYYCw/h960/3432095473026661984%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-apbNAfmpGzc/WYAptR7OUTI/AAAAAAAAPYY/rZtbNMK4Gp8Jcx81YJ4vfTWlo0FMFoOHwCL0BGAYYCw/h960/3291556642604052059%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-IcMJj-GlO4s/WYApuNJ1AeI/AAAAAAAAPYo/EMDOptg8dH0ZZaaGHGlc427LiRdhUOO2ACL0BGAYYCw/h405/3399347297860096253%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-b7VlzQhHcPw/WYAqZu4I79I/AAAAAAAAPmk/7n3nEdZ5GhYLEX3k3MvIN4-3A2u3ICldgCL0BGAYYCw/h270/1227312261332327027%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-lsq0in7Qm_k/WYAp_PEXKEI/AAAAAAAAPds/McDw24YDNoYRGtij12LzbokO-pZgXrU2gCL0BGAYYCw/h720/3401089738815682191%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-x3lTYtyxO4k/WYAprypIypI/AAAAAAAAPX4/9fO3INRMDUIkZ2JGfIk8ShimvwXb9l-6wCL0BGAYYCw/h960/4926103439610379238%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-yN-8kyBMoWg/WYAp__PMByI/AAAAAAAAPd8/1h5pT0VqBec8keuv-HKFBKn-v5Wpz_CygCL0BGAYYCw/h1040/7252796580810187190%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-2MdWyezyEN4/WYApqzLWS8I/AAAAAAAAPXs/dCQN3v4Meq4f_3kL_sofGqCtnC81cd8uACL0BGAYYCw/h780/4941957568987026543%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-ts3hWAIH-IA/WYApp2tJRuI/AAAAAAAAPXc/yZIcoZUv-4gjh3kIwB9aXEHPkzIyHqIBQCL0BGAYYCw/h768/2120286252430323263%253Faccount_id%253D1
https://lh3.googleusercontent.com/-KNp_jHzasQw/WYAppcIBNhI/AAAAAAAAPXM/Gj8g1qQyjfoopE8JuapKpzIggZinhW3ogCL0BGAYYCw/h799/3079170965608690258%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-zuoYlDUxffE/WYApovf6qqI/AAAAAAAAPW8/velMukDFsUADQ0_ZmVSNmy2od43aMDGCACL0BGAYYCw/h768/8697478185493059950%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-SYWfAIO5RS8/WYApnErWvXI/AAAAAAAAPWc/mHdjhYMrIXQYgdYkZsZQq33LfW_5p7ofACL0BGAYYCw/h780/5320310970299710839%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-k7Y5lPFsV4k/WYApgjLAOKI/AAAAAAAAPWM/NKJVirBFQuUOolRQZc2BOCg5UpnXL8EYACL0BGAYYCw/h780/2623653518949260638%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-dyabGwQhk1A/WYApoD_UpLI/AAAAAAAAPWs/XrVFv2J68CgXleID6L3IJInL8AiTYidzwCL0BGAYYCw/h780/8103444516229531180%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-AWKgxLnM-iE/WYAqCPQ1n8I/AAAAAAAAPek/6cPr7hpKJOEVxd_lNFQLbAT_xxnN1c2dACL0BGAYYCw/h592/3524907895629651013%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-wk2krZaeyPY/WYApfsYGSOI/AAAAAAAAPV8/JHB4CYRfpPw0nuWcLap86IHqUZtPHLH0gCL0BGAYYCw/h960/1542922273813537056%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-mrs_qzOgzkE/WYApexd-KKI/AAAAAAAAPVs/zqiz9bfshEYQiwAnWVNIQzXehzq7aMTWwCL0BGAYYCw/h581/1905861317872834115%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-n3zRRSzpbTw/WYAqDonkUzI/AAAAAAAAPfE/PHIbYczDoGcasxev7LhWHXxPPCD25PQygCL0BGAYYCw/h592/424432870893637425%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-YztDvpOhfZg/WYAqETP1ZSI/AAAAAAAAPfU/xAm78Krb1nclO4thuMApd6qj0XRNr1TWACL0BGAYYCw/h1040/373741719875817942%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-5meIBpnoUbU/WYAqglBJTeI/AAAAAAAAPpA/KcNVZ1J5dw8VIhDSZg2VKn3r9IBU341ZgCL0BGAYYCw/h719/3897665791659718980%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-NqloERP_be4/WYAqdIcI2xI/AAAAAAAAPn0/e8JPKQRNK04CoYudP655pG-q-E_l7pRcACL0BGAYYCw/h719/7747202128010194640%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-N3kHUCNf2qA/WYAqipdn1JI/AAAAAAAAPpw/KvCz43OJAkMxxwHZzwQr4fmrIg4dUI7wACL0BGAYYCw/h1280/5131053454778437530%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-eQ_LNGDm3Fk/WYAqjcZzSMI/AAAAAAAAPqA/HajQ-5GAYj895cFHAbMt92Hr7XyizHteQCL0BGAYYCw/h960/5709123935019761257%253Faccount_id%253D1https://lh3.googleusercontent.com/-92yGRzpHP-w/WYAqeD8W3kI/AAAAAAAAPoE/lwXz1vKsozAADB_j0xkfKWvgFxe7XYuygCL0BGAYYCw/h1152/8970536595127679292%253Faccount_id%253D1https://lh3.googleusercontent.com/-URFIq4XLDy8/WYAqFO5v94I/AAAAAAAAPfk/03HMIt6EFq0_6mx6KnayNvM0RXsFOAqawCL0BGAYYCw/h540/9073694872800633385%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-s3opx4u75cI/WYAqGDRRbJI/AAAAAAAAPf0/P5eHsMwwYE4q8rC28z4LJTADzI_UBeWKACL0BGAYYCw/h1040/8779492992764163390%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-0MyjDfmiMXg/WYAp3xGDr4I/AAAAAAAAPbc/PyizLJKjAzsFld9KyFKpIWiHSuGgCcv2QCL0BGAYYCw/h581/4731095583215450329%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-kntiIlHCp9c/WYAp29gVZWI/AAAAAAAAPbM/UIeDKrUygpkO4z1jeds5JPlAvIUGy-JlgCL0BGAYYCw/h581/9018854452758892988%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-R6hp-4yHJXs/WYAp2EQP2VI/AAAAAAAAPa8/74Xx5fiBTUkm1c8A3Fowcxp9x3mErf3UwCL0BGAYYCw/h581/5701287890406508730%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-rqpSlpmn9lY/WYAqJQc14hI/AAAAAAAAPg4/ojY-9sDyzHUpO3I-KzQI8yOrAwFFoykuACL0BGAYYCw/h581/9034594691725850495%253Faccount_id%253D1


https://lh3.googleusercontent.com/-KtkwvjjXA6U/WYAqM8wyf7I/AAAAAAAAPiM/tGu8VUjPgC01UfUttm5tYPcroxakQA1eQCL0BGAYYCw/h720/422361453567728192%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-FRO9H6vyU9U/WYAqMH3vKxI/AAAAAAAAPh8/w-XBAVW8OlwhdofFCFv-0WG4Ed0-K2izACL0BGAYYCw/h720/4850140763378429426%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-v1siMEJoRdE/WYAqNZ_-TsI/AAAAAAAAPic/lRP-9fWxdigdBweY9mOiKF0oDP-hP88pwCL0BGAYYCw/h720/1855371348106387412%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-zdj-59FxVWg/WYAqO1gFv8I/AAAAAAAAPi8/jwktig-qEK09UDPg3SUSHxCoePWlpd4wQCL0BGAYYCw/h720/4644656113079156959%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-aKjB491kK4E/WYAqQRVJBxI/AAAAAAAAPjc/1XWCzEI2MeI_tPMTsi9rcAou9bsZQJQ3wCL0BGAYYCw/h720/6789187266265825500%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-OgL3CdbniGs/WYAqR8nb9TI/AAAAAAAAPj8/q-c6Wc6bPTYoMed3cdKy2Ww9u1dYEB0XwCL0BGAYYCw/h720/1259168863479192639%253Faccount_id%253D1
https://lh3.googleusercontent.com/-tXMLhT0dwnQ/WYAqTa-wr0I/AAAAAAAAPkc/_jKRSF53-BQNxc7oZ_2szXJz8wb4T9cIACL0BGAYYCw/h720/8470950714174802441%253Faccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-1LT44CideBc/WYAqcWqffnI/AAAAAAAAPnk/t-B85cfRwxUOhpAVvLuW09GpW0oEjUBXwCL0BGAYYCw/h1280/8532405243880529871%253Faccount_id%253D1

 https://lh3.googleusercontent.com/-ms_LAe1eLKA/WYAqbn5MMRI/AAAAAAAAPnU/exJ-0QJYUcQmfJEK95pidw_E3FO5KMNtACL0BGAYYCw/h720/8112962450253637946%253Faccount_id%253D1


https://lh3.googleusercontent.com/-oVD0Qghb3mM/WYAqbCNdutI/AAAAAAAAPnE/Js_-iva0NfEVn3xua6-l_O0IcS5nF4dngCL0BGAYYCw/h720/440302456760051519%253Faccount_id%253D1Image may contain: 6 people, people standing and outdoorImage may contain: 9 people, people smiling, outdoor